Engagemang hos användarna

Här får du kort information om hur du kan engagera dina användare på intranätet.

Hur får jag mina kollegor att ta till sig intranätet?

Öka samarbetet genom Spintr

Att få användare att bidra

Att nå dina användare