Kom igång med Spintr

Streamline your workflow across all of your team collaboration by connecting Jira, Confluence, Slack, Microsoft Teams, Trello, Sketch, and more.

Hur hänger uppföljning och engagemang ihop för ett välfungerande intranät?

Ladda ner vår senaste rapport

Äkta SaaS innebär en startklar lösning, kontinuerlig vidareutveckling, fast pris samt proaktiv support.