Kom igång med Spintr

Streamline your workflow across all of your team collaboration by connecting Jira, Confluence, Slack, Microsoft Teams, Trello, Sketch, and more.

Det enda positiva med corona är att vårt intranät besöks av alla

Ladda ner vår senaste rapport

Äkta SaaS innebär en startklar lösning, kontinuerlig vidareutveckling, fast pris samt proaktiv support.