Hur kan jag få organisationen att börja jobba med Wikis?

Riktad till: Alla

Wikis är ett utmärkt redskap fler flera olika ändamål. Det kan till exempel fungera som kunskapsöverföring i organisationen. Korta enkla trådar kring olika ämnen som kan vara relevanta för någon annan. Exempel på användningsområden kan vara handbok för kundsystem, intranät, larmrutiner, kunskapsbank etc.

Uppmuntra användarna att testa och var en god förebild själv genom att använda det på olika sätt.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk