Kom igång med Spintr

Streamline your workflow across all of your team collaboration by connecting Jira, Confluence, Slack, Microsoft Teams, Trello, Sketch, and more.

Hur får jag mina kollegor att logga in på intranätet varje dag?

Ladda ner vår senaste rapport

Äkta SaaS innebär en startklar lösning, kontinuerlig vidareutveckling, fast pris samt proaktiv support.