Hur får jag mina användare att börja blogga?

Riktad till: Administratörer/redaktörer.

En bra blogg är generellt sett ett bra sätt att driva trafik och läsare till en hemsida. Att ha en eller ett par bra bloggar på intranätet blir ytterligare en anledning för kollegorna att gå in och läsa. Målet är inte att ha så många bloggar som möjligt, utan hellre kvalité än kvantitet när det gäller bloggar.


Varför inte låta VDn ha en blogg där hen kan vara mer personlig än att bara rapportera om bokslut och delårsrapporter?


Man skulle ju också kunna ha en gemensam blogg. En vecka är det någon på inköp som skriver, nästa vecka är det någon på support, veckan därefter är det någon på marknad. Många vittnar om att de inte vet vad andra avdelningar på företaget gör. Att ha en gemensam blogg skulle kunna minska gap samt öka förståelsen mellan de olika avdelningarna.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk