Kan jag göra ett utskick till alla mina användare (eller en del av dessa)?

Riktad till: Administratörer/redaktörer

Se först till att du har appen Mailutsick aktiverad. Om inte, gör du det via Adminpanelen, klicka på appar, slå på Mailutskick. Klicka på spara, sidan kommer nu att ladda om innan du kan fortsätta.

Du går nu in i Adminpanelen, klicka dig fram till Utskick. Där får du upp en ruta där du kan välja vilka mottagare du vill ha för ditt utskick. Du kan välja antingen via verksamhet, avdelning eller på personnivå. Välj den grupp/ de personer som ska ha utskicket och klicka på nästa. Skriv ditt meddelande, och klicka på skicka. Klart!

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk