Kom igång med Spintr

Streamline your workflow across all of your team collaboration by connecting Jira, Confluence, Slack, Microsoft Teams, Trello, Sketch, and more.

Vad krävs det för att implementera single sign-on till Spintr?

Ladda ner vår senaste rapport

Äkta SaaS innebär en startklar lösning, kontinuerlig vidareutveckling, fast pris samt proaktiv support.