Komma igång med Spintr

Lägga till och Redigera innehåll

Se alla 16 artiklar

Anpassa Spintr

Se alla 9 artiklar

Lägga till användare

Teknisk information

Change Log

Driften av intranätet

Integrera med Spintr

Single sign-on

Engagemang hos användarna

Hur får jag mina kollegor att ta till sig intranätet?

Öka samarbetet genom Spintr

Att få användare att bidra

Att nå dina användare

Import/export från Spintr

Importera och flöda innehåll från externa källor

Importera användare till Spintr

Exponera innehåll från Spintr

Allmänt

Kontohantering

Avancerad innehållshantering

Hur länkar jag mellan innehåll på intranätet?

Content-tool, Spintrs CMS

Community sök